Privatlivspolitik

Introduktion

I denne beskrivelse finder du generel information, om hvordan din bank indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger om dig, samt hvilke rettigheder du har som bruger, når du anvender Young Money-applikationen. Young Money applikationen er udviklet af en tredjepartsleverandør, som din bank har som databehandler.

Selskabet Young Money ApS udfører en række opgaver på vegne af din bank, herunder behandling af personoplysninger i forbindelse med drift, vedligehold og udvikling af applikationen. Young Money ApS kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af banken for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af banken.

Disse personoplysninger behandler din bank om dig

Forælder:
Navn, cpr-nummer, brugerens IP-adresse, kontooversigt-og -bevægelser på udvalgte konti, som efter aftale med kunden er knyttet til Young Money applikationen og brugerens offentlige NemId certifikat.

Barn:
Navn, foto, kontooversigt- og bevægelser, evt. telefonnummer. Telefonnummer kan kun angives af forælder efter barnet er fyldt 13 år.

Cookies

Young Money anvender cookies til systemtekniske formål, som er med til at sikre, at servicen kører upåagtet, samt at der kan reageres hurtigt ved eventuelle fejlmeddelelser og crashes.

Beskrivelse

Ved login i Young Money appen gemmes et anonymt ID i din app. Dette anonyme ID er kun knyttet til appen, og kan ikke anvendes andre steder. Hvis du sletter appen, slettes dette ID også. Installerer du appen igen vil et nyt anonymt ID igen blive gemt i appen .

Formål

Dette unikke ID bruges til at analysere, hvor ofte appen sender fejlmeddelelser, crasher og hvilke funktioner, der er benyttet i forbindelse med dette. Hver gang en beskedtype af denne art sendes til Young Moneys tracking service, sendes telefonens IP-adresse også med. Denne IP-adresse angiver kun hvilket land, installationen har fundet sted i. Landet er vigtigt i forbindelse med fejlsøgning i appen - hvis eks. alle fejl sker, når en bruger befinder sig i Tyskland. Derudover kan det også udledes, om det er den samme installation af appen, der oplever fejl eller crashes, eller om det er mange forskellige installationer.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger, er at du har mulighed for at oprette dig som bruger af Young Money og herefter bruge servicen fra din bank. Det er frivilligt om du vil give oplysningerne, men hvis du ikke gør det, er det ikke muligt at anvende applikationen.

Brugerens IP-adresse bliver udelukkende brugt til at udlede hvilket land appen tilgås fra, til brug for statistik. Herefter slettes IP-adressen.

Personoplysningerne opbevares kun så længe det er nødvendigt i forhold til din Young Money aftale hos din bank, og slettes automatisk når denne aftale ophører.

Dine rettigheder som bruger

Du har som bruger:

  • ret til at få indsigt i de personoplysninger, banken behandler om dig
  • ret til at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige
  • ret til sletning ("retten til at blive glemt"), med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og gældende behandlingshjemler
  • ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
  • ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger transmitteret til en anden dataansvarlig virksomhed uden hindring fra banken.

Du kan finde oplysninger om den enkelte banks generelle håndtering af personoplysninger herunder hvordan du skal forholde dig, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder via nedenstående:
Spar Nord: https://www.sparnord.dk/databeskyttelse-i-spar-nord/
Nykredit: https://www.nykredit.dk/politik/personoplysninger---bank/

Hvis du vil klage over behandlingen af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til din banks behandling af dine oplysninger, eller du ønsker at indgive en klage, kan du kontakte din respektive bank. Du kan også vælge at indgive en klage til direkte til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K

Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/

Ændringer til Privatlivspolitikken

Denne beskrivelse opdateres regelmæssigt. Det kan enten være i forbindelse med udvidelser til applikationen, men også når det er nødvendigt af hensyn til gældende databeskyttelseslovgivning.
Du kan altid se oplysninger om datoen for den seneste ændring i privatlivspolitikken, og i nogen tilfælde kan du modtage en anmodning fra din bank om at acceptere ændringerne inden de træder i kraft.

Dato for seneste ændring: 24 januar 2020

Kontakt
Young Money ApS
Skelagervej 15
9000 Aalborg

Spørgsmål kan rettes til: support@youngmoney.dk